بازدید مهندس طهماسبی معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی و نماینده ویژه وزیر جهت بررسی خسارات سیل در استان خراسان شمالی از مناطق خسارت دیده - بازدید مهندس طهماسبی معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی و نماینده ویژه وزیر جهت بررسی خسارات سیل در استان خراسان شمالی از مناطق خسارت دیده | معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

در پی جاری شدن سیل در شهرستان های استان خرساان شمالی و بخصوص در شهرستان های مانه و سملقان و راز و جرگلان و ایراد خسارات فراوان به بخشهای مختلف زراعی، باغی ، دام و ... استان، مهندس طهماسبی معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی و نماینده ویژه وزیر جهت بررسی خسارات سیل از مناطق آسیب دیده به همراه ریاست سازمان و مدیر امور باغبانی ، معاون مدیریت باغبانی و جمعی از مدیران و کارشناسان سازمان بازدید نمودند.