تولید محصول سالم | معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 


استفاده بی ­رویه از کود­های شیمیایی و سموم دفع آفات در کشور و باقی ماندن اين ترکیبات در محصولات سبب شده است تا اصلی­ترین راهبرد مهم برای توسعه کشاورزی در کشور، در وهله اول، افزایش سطح سلامت جامعه با اولویت قرار گرفتن تولید محصول سالم و در وهله بعد، توليد محصول ارگانیک باشد. از پشتوانه‌هاي قانوني اجراي برنامه توليد سالم در كشور، می­توان به تکالیف برنامه پنجم توسعه در تحت پوشش قرار گرفتن حداقل 25 درصد سطح توليد به محصولات سلامت تا پايان برنامه پنجم و نیز، ماده 29 قانون افزایش بهره­وری در بخش کشاورزی، مبنی بر کنترل کیفی، بازرسی و صدور گواهی کیفیت برای محصولات كشاورزي و تعريف استانداردها و معيارهاي فرآيند توليد تا عرضه اشاره کرد. هدف نهايی اجرای برنامه توليد سالم در كشور، سوق دادن داوطلبانه کشاورزان به سمت تولید محصول سالم در کشور با استفاده از امکانات غیردولتی است، به نحوی که برنامه به طور داوطلبانه ادامه يافته و کشاورزان به اين باور مي‌رسند كه به منظور ايجاد اطمینان‌خاطر در مصرف‌کنندگان بايد به توليد محصول سالم روي آورده و به عرضه آن در بازار بپردازد.

     فایل ها

     فرآیند تولید محصول سالم    حجم فايل:  26.5 KB